Referater

Nykøbing Falster Modeljernbaneklub

Hele Lolland Falster's modeljernbaneklub

Englandsvej 8 1. sal

4800 Nykøbing Falster

åbent mandag og torsdag kl 19-22

22 års Fødselsdag

NFMJK kunne denne mandag D. 26/11 – 2018 fejre sin 22 års fødselsdag som klub, og DET blev den.!


Vi blev faktisk lidt flere end forventet, da vi blev æret af uventede gæster på besøg så 18 stk. var vi til i muntert og festligt lag, at markere denne dag.!


Børge havde sørget for 2 lagkager og Stig kom med en historisk togbro, som viste vejen fra klubbens begyndelse til, hvor vi er i dag.

Det blev ren hygge og masser af snak om i dag og ”i gamle dage” for på ”togbroen” stod skilte med klubbens skiftende tilholdssteder gennem tiden lige fra starten på Perron 1 over Langgade og Godsbanevej til Englandsvej, hvor vi nok lidt bedre end i Langgade´s kolde fugtige baggårds kælder kan mødes, bygge og køre  i hyggeligt samværd.


     
                          …. Det blev en go´føsdag !Referat fra medlemsmøde i NFMJK D. 22/11 - 2018


Det blev en rigtigt hyggelig og god aften, trods vor formands (Birger) foruroligende oplevelse på sin vej til klubben…! Heldigvis skete der ikke vor formand nogen skade men hans bil bliver måske ikke til bil igen…godt vi stadig har dig Birger.


Et flot fremmøde og en god stemning gjorde sit og en masse gode indlæg fra såvel medlemmer som bestyrelse gjorde den triste start hurtigt ”glemt”.


I fuld forståelse blev det Børge, som kaldte til møde på vegne af Birger og det hverv klarede Børge flot og behændigt.


Mødet blev indledt af Børge med en beretning fra formanden, hvor Børge kort fortalte om klubbens indkøb, aktiver og aktiviteter i den seneste tid.

Der var ikke nogen videre spørgsmål til formandsberetningen.


Hans Peter fik ordet og berettede lidt mere indgående om det nye tiltag i klubben, at Spor1øst er kommet ind i klubben som en selvstændig del men som medlemmer af NFMJK.

I beretningen forklarede Hans P. grundigt hvad Spor1øst er og, hvordan de påtænker at fungere med deres modul baserede anlæg i spor 1 (skala 1.32) ejet af  de enkelt medlemmer så dette på ingen måde påvirker NFMJK´s økonomi.

Hans P. efterlyste en mulighed for, at kunne opbevare deres materialer, evt. et låsbart skab så vi indenbyrdes ikke ved et uheld kommer til at bruge af hinandens materialer.

Der var lidt debat om klubbens internetside, hvor Hans P. havde lagt et opslag ud om Spor1øst og som der var lidt delte meninger om måske kunne få det til at fremstå som om NFMJK kører skala 1 og ikke H0 men med en god debat og lidt bedre forståelse blev også dette klarlagt dog med en kraftig opfordring fra Hans P. om en gennemgribende ændring af vores internetsides opbygning til noget i stil med den Spor1øst bruger så det bliver lettere for os at lægge noget ud på siden og så vi kunne få en kalender på så man kan se arrangementer. (se evt. på www.spor1east.dk)


Bruno kom med et velbegrundet indlæg om ønsket om en væsentligt bedre kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer / i klubben generelt.!

Som fungerende sekretær tog undertegnede ordet og berettede om, hvordan jeg påtænker og arbejder på et nyhedsbrev som gerne skulle blive udgivet kvartalsvis og omhandle hvad der rør sig i klubben pt. og som vil blive udsendt på mail, lagt frem i klubben og lagt ud på vores internetside.

Samtidigt gjorde jeg opmærksom på, at det jo påhviler mig som sekretær at formidle relevante informationer så alle medlemmer i klubben bliver informeret, hertil vil der blive opsat en ny opslagstavle til klubinfo.

Vi fik samtidigt revideret oplysningerne på medlemslisten så der kan sendes info på mail.


Der blev også en god, om end kort, debat om udstillingsanlæg / lånebane til fx vinduesudstillinger i div. Butikker, hvor enigheden blev, at det bedste nok vil være blot at lægge nogle løse skinner af hensyn til de genstande som skal stå i et udstillingsvindue.


Ikke mindst fik Børge og undertegnede fortalt og forklaret om en PR mulighed på stationen i Nykøbing, idet der er nogle udstillings skabe som vi kunne lave en lille udstilling i så vi kan gøre opmærksom på vores eksistens og..hvis vi er heldige..få nye medlemmer i klubben måske..!

Dertil kan undertegnede nu kundgøre, at Kultur & Fritid i kommunen bestyrer to skabe til gratis udlån en måned ad gangen – gratis.! Det er jo en yderst fair pris.

 

Undertegnede gjorde helt klart, at der ikke vil blive opstillet / udstillet noget før det har været præsenteret i klubben således, at det har været muligt for klubbens medlemmer at give sit besyv med, hertil blev der en debat om bestyrelsens mandat til at iværksætte fx et sådan tiltag uden yderligere.

Jeg vælger dog i dette tilfælde alligevel at sætte projektet til skue i foreningens lokaler først, dette vil ske mandag til fødselsdagen og sende en mail ud med en skitsering.Børge berettede, at klubben havde sendt en bårebuket til Bjarne´s hustrus bisættelse og at Børge havde deltaget på klubbens vegne, vi har modtaget et takkekort fra Bjarne.


Undertegnede kom med en uforbeholden opfordring til alle om i den kommende tid, at reflektere lidt over evt. / mulige udformninger, ønsker og ideer til banerummet, som jeg har kaldt ”Industristrup” da vi nu har fået flyttet døren, muret hullet til og fjernet det meste at skillevæggen, og vi dermed er et kæmpe skridt nærmere en ombygning af den del af klubbens anlæg.

Ligeledes gjorde jeg opmærksom på, at jeg gerne står til rådighed med indskrivning og skitsering af ideer mv. så man ikke skal holde sig tilbage med evt. forslag eller ideer.


Sidst men absolut ikke mindst…


Husk klubbens fødselsdags arrangement mandag 26/11 – 2018 i klubbens lokaler.


Tak for en god aften, en levende debat, gode indlæg og hyggeligt samvær.


På klubbens vegne

Sekretær Stig Nyholm Andersen