Bestyrelsemedlemmer

Formand
Finn H. Kristensen
24 83 71 07
formand@nfmjk.dk

Sekretær
Paw Harpsøe
29 44 29 12

Hjemmeside/Sociale medier
Kim H. Kristensen
holmsted90@hotmail.com

Næstformand
Finn Gundersen

Bestyrelsemedlem
Brian T. Hansen

25 12 20 38

Kasserer
John Flügge
21 34 88 99
kasserer@nfmjk.dk

Suppleant

Erik Krøyer